FAQs

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

האם יש לי צורך לדאוג מלהפוך למחלת ים?
מה ההבדל בין אמנה פרטית לאמנה רגילה / משותפת / ציבורית?
האם אתם מציעים שכר בריבוי?
איזה מידע אתה צריך ממני כדי לשלוח לי הצעת מחיר להשכרת סירה?
מהם תנאי התשלום שלך?
מהי מדיניות הביטולים וההחזרים שלך?
מהי מדיניות הביטולים שלך במקרה של מזג אוויר סוער?
אילו אמצעי זהירות של COVID-19 יש לך על הסיפון?
מה אנחנו מצפים שתעשה כשתחזור הביתה כדי לעזור לנו בשיפור השירותים שלנו?
אילו סוגי סירות יש לך?
מה ההבדל בין אמנה פרטית לאמנה רגילה / משותפת / ציבורית?
מה אתם מספקים על הסיפון?
כיצד נקבעים התעריפים?
מה עלי להביא איתי לסיפון?
מה עלי להימנע מלהביא איתי על הסיפון?